Stevige basis voor toekomst Lelystad

01/04/2021

Met een uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level voor de komende twee jaar zet het college een verdere stap voor een stevige basis voor de toekomst van Lelystad. Lelystad Next Level (LNL) is het gezamenlijke programma van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Met als ambitie: Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. Het college legt een aantal kaders voor het uitvoeringsprogramma voor aan de raad.

De raad heeft zich in een amendement uitgesproken om de groei van Lelystad vorm te geven met de bouw van 40.000 extra woningen. Deze ambitie wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van Lelystad Next Level.

Met de stad, voor de stad
In de totstandkoming van de producten van Lelystad Next Level is nadrukkelijk de kennis van buiten benut in het programma. Met partners uit de stad en de regio, de provincie en het Rijk zijn in deeltafels analyses gemaakt van de problematiek en de kansen van de stad en de punten waarop Lelystad onderscheidend is. En zijn ideeën, suggesties en inzichten opgehaald die de bouwstenen zijn voor een toekomstbestendig Lelystad. Zo is gesproken over de sociaal sterke stad, onderscheidend onderwijs, Next level economie, uitstekende woonmilieus en natuur, recreatie en toerisme. Deze inzichten zijn verwerkt in de strategische agenda en uiteindelijk vertaald in het uitvoeringsprogramma. Ook bij de uitwerking van de acties uit het uitvoeringsprogramma zullen partners uit de stad en de regio en inwoners worden bevraagd en betrokken.

Voor meer informatie klik hier.


Zilverparkkade