Afstudeeronderzoek student Windesheim

21/04/2021

Younes Ackermann is een vierdejaarsstudent in de richting Bedrijfskunde aan de Hogeschool Windesheim Flevoland. Voor zijn afstuderen doet hij in opdracht van het MKB-Lab en de hogeschool verkennend onderzoek naar digitalisering, oftewel de toepassing van ICT, binnen bedrijven van Flevoland door middel van een online enquête oftewel vragenlijst.

Het MKB-Lab is een onderdeel van Hogeschool Windesheim te Almere en ondersteunt het lokale midden- en kleinbedrijf in de regio Almere om op een duurzame en inclusieve wijze te groeien.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot en de uitdagingen van digitalisering bij ondernemingen binnen Flevoland, om zo in kaart te brengen welke vraagstukken er bij de bedrijfsvoering zijn op dit gebied. Hiermee kan het MKB-Lab en Hogeschool Windesheim onder andere het MKB en ondernemingen beter ondersteunen bij digitalisering met kennis en diensten zoals de digitale werkplaats.

Via deze link zal je naar de online vragenlijst worden gebracht. Het zal maximaal 10 minuten van je tijd in beslag nemen, er zal vertrouwelijk met je gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Ten slotte zal je door het invullen van de vragenlijst inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van digitalisering binnen jouw organisatie door het onderwerp te verkennen.

Mocht je nog meer willen weten over het onderzoek dan kun je contact opnemen met younes.ackermann@windesheim.nl.