Reacties oproep samenwerken aan Versterking IJsselmeerdijk

22/04/2021

Bedrijfskring Lelystad ondersteunt samen met VNONCW en de OVDD de ontwikkelingen in de regio in het kader van Klimaat, CO2 besparing en circulariteit voor het grote investeringsproject van Waterschap Zuiderzeeland voor de versterking van de IJsselmeerdijk.

Bij het onderzoek hoe de dijk het best versterkt kan worden, betrekt Waterschap Zuiderzeeland de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. Hiervoor deden we onlangs een oproep op onze website en in de nieuwsbrief. Vanuit onze leden zijn hier mooie reacties op binnengekomen. Deze hebben we zoals afgesproken doorgestuurd naar het waterschap en voorzien dat hier mooie samenwerkingen uit mogen voortvloeien.

Meer informatie over het project vind je op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.