Uitnodiging werksessies over cultuurvisie 2022-2025

29/04/2021

Gemeente Lelystad nodigt cultuurmakers en cultuurliefhebbers uit om digitaal in gesprek te gaan over de Cultuurvisie 2022-2025. 

Aanleiding
De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Periodiek worden de doelstellingen en beleidsmaatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid tegen het licht gehouden. Zo wordt bijvoorbeeld  gekeken of het gemeentelijk cultuurbeleid nog voldoende aansluit bij de ontwikkeling die de stad doormaakt. Om die reden wordt in de loop van dit jaar de Cultuurvisie voor de periode 2022 – 2025 vastgesteld.

Hoe?
Dit gebeurt in verschillende stappen. Allereerst wordt een zogeheten Keuzenota voor de cultuurvisie opgesteld. De Keuzenota biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om in hoofdlijnen de doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk cultuurbeleid te bepalen.

Als de Keuzenota door gemeenteraad is vastgesteld, wordt in de tweede helft van dit jaar een meer gedetailleerde Kadernota voor de cultuurvisie opgesteld. De Kadernota is een verdere uitwerking van de Keuzenota, waarmee de gemeenteraad tevens het financiële kader voor het cultuurbeleid bepaalt.

Kick-off bijeenkomst
Dinsdag 11 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur
Dinsdag 11 mei zet Gemeente Lelystad in een digitale bijeenkomst de eerste stap voor de Keuzenota en worden de actuele ontwikkelingen in het lokale cultuurbeleid besproken. Je kunt de bijeenkomst met de digitale link bijwonen. Via de chatfunctie van het YouTube kanaal kun ook je ook actief aan de bijeenkomst deelnemen.

De sessie wordt geleid door Gerard Bunnik, jarenlang adviseur op het gebied van cultuurbeleid en tot voor kort voorzitter van het landelijk netwerk van cultuurambtenaren. Keynote speaker is Otto Berg, directeur-bestuurder bij FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad. Zijn inleiding gaat over het cultureel vermogen van een stad en hoe je dit cultureel vermogen kunt stimuleren. Vervolgens zullen Erna Koelman (Tour of art), Mark Nieborg (Urbnvillage) en Thom Ummels (Sunsation) een reactie geven op de inleiding en met Otto Berg in gesprek gaan. 

Na de kick-off bijeenkomst worden er werksessies georganiseerd, waarbij de gemeente -aan de hand van een thema- samen met jou de hoofdlijnen van het toekomstige cultuurbeleid wil verkennen. De uitkomsten van de werksessies worden verwerkt in de Keuzenota. Onderstaand de data voor de werksessies. Wil je deze data alvast reserveren in je agenda?

Dinsdag 11 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur
Brede kick-off bijeenkomst. In deze bijeenkomst worden de actuele ontwikkelingen in het lokale cultuurbeleid worden verkend. 
Je kunt de bijeenkomst met de digitale link bijwonen.

Maandag 17 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
Werksessie 1: Culturele stadsprogrammering                      

Woensdag 19 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
Werksessie 2: De witte vlekken in het culturele ecosysteem van Lelystad

Donderdag 20 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
Werksessie 3: Cultureel erfgoed in een New town