Informatiebijeenkomst Versterking IJsselmeerdijk

29/04/2021

Dinsdagavond 11 mei vanaf 19.30 uur is de tweede digitale informatiebijeenkomst voor project Versterking IJsselmeerdijk. Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Dit betekent niet dat de dijk op dit moment onveilig is, maar voor de toekomst moet er wel wat gebeuren. Waterschap Zuiderzeeland moet sowieso de gras- en steenbekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging. Na een voorbereidingsfase is het waterschap nu ruim een half jaar bezig in de verkenningsfase.

In deze digitale bijeenkomst op dinsdag 11 mei vanaf 19.30 uur informeert Waterschap Zuiderzeeland belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het project. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Op het programma staan onder meer:

  1. hoe het participatietraject tot nu toe is verlopen;

  2. het ontwerpproces richting kansrijke alternatieven;

  3. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt;

  4. de ambities voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Aanmelden is niet nodig. Hier vind je de directe link naar de bijeenkomst op dinsdagavond 11 mei.

Meer informatie over de avond en het project vind je hier.