Bedrijvenbijeenkomst project Oostvaardersoevers

27/05/2021

Provincie Flevoland organiseert een online bedrijvenbijeenkomst over het project Oostvaardersoevers op maandag 14 juni 15.00 – 16.30 uur.

Oostvaardersoevers
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Drie fraaie natuurgebieden van internationaal belang in het hart van Nederland, onderdeel van de Nederlandse Delta en van Nationaal Park Nieuw Land. Mooie, unieke en waardevolle natuur. Gescheiden door een dijk, waardoor geen uitwisseling tussen de gebieden mogelijk is. Provincie Flevoland is bezig met plannen voor waterverbindingen tussen de 3 gebieden.

Ideeën en kansen gezocht
Met Oostvaardersoevers dragen ze bij aan een rijk, dynamisch aaneengesloten natuurgebied dat mogelijkheden biedt op gebied van o.a. beleving. Heb je ideeën die het gebied nog beter beleefbaar kunnen maken of zie je andere kansen? Provincie Flevoland is op zoek naar mogelijkheden die gecombineerd kunnen worden bij de realisatie van het project zoals innovatieve waterbouw, energieopwekking, landschappelijke kwaliteit en waterveiligheid e.d. Maar natuurlijk ook naar ideeën over hoe de waterverbinding straks onderdeel kan worden van een recreatief, educatief of cultuurhistorisch aanbod.

Doe mee
Zie je kansen? Neem dan deel aan de online bijeenkomst. Aanmelden kan tot 8 juni. Meer informatie en aanmelden kan hier. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je de toegangslink voor de online bijeenkomst.