Eerste heipaal windpark Windplanblauw

18/06/2021

Wethouder Siepel van de gemeente Dronten heeft vrijdag 11 juni samen met Jacco van Liere, Stephan de Clerck (operationeel directeur SwifterwinT BV) en Hans Lammers (namens aannemer Dura Vermeer) het slaan van de eerste heipaal van windpark Windplanblauw in gang gezet.

Het gaat om de eerste heipaal op de locatie RT01, de meest zuidelijke van de windmolenlijn aan de Rendiertocht. De heipalen vormen de basis voor het verdere fundament van de windturbines. Eind augustus zal naar verwachting worden gestart met het storten van de funderingsvoet en in 2022/2023 worden de turbines geplaatst.

Jacco van Liere, grondeigenaar van de betreffende locatie en aanwezig namens de grondeigenaren bij het slaan van de eerste heipaal: “We zijn met zijn allen eigenaar van deze windmolens. Dat is het bijzondere van dit windpark.” Jacco van Liere duidt hiermee op de SwifterwinT, dat bestaat uit meer dan 170 agrarisch ondernemers en inwoners uit het projectgebied. SwifterwinT is één van de initiatiefnemers van Windplanblauw.

“Een trots moment. Zo komen we met elkaar steeds een stapje verder in de realisatie van ons windpark", aldus Stephan de Clerck. Wethouder Siepel feliciteerde de initiatiefnemers van het windpark met het bereiken van deze mijlpaal: “De eerste heipaal als symbolische start van de bouw betekent een mooi moment in de samenwerking, tussen de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie en initiatiefnemers. Tegelijkertijd staan we ook even stil bij de opgave die we regionaal hebben met elkaar; bouwen betekent ook saneren. Oude molens maken plaats voor minder, maar nieuwere windmolens. De blik naar de toekomst gaat niet alleen over bouwen, maar ook over wat het windpark ons oplevert. In relatie tot de energietransitie dragen we bij aan een grote opgave. Op lokaal niveau hebben we er samen voor gezorgd dat ook inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld via de gebiedsgebonden bijdrage en financiële participatie. Bouwen in fysieke zin gaat dus hand in hand met bouwen aan de samenleving.” Wethouder Siepel sprak ook mede namens gedeputeerde Fackeldey van de provincie Flevoland en wethouder Schoone van gemeente Lelystad, die er vanwege de coronamaatregelen niet bij konden zijn.

Gedeputeerde Fackeldey liet schriftelijk weten: “Met deze paal wordt weer een deel van het Regioplan Windenergie werkelijkheid, dat 5 jaar geleden werd vastgesteld. Ook hier zie je weer hoeveel organisatiekracht in onze regio aanwezig is. Want het neerzetten van een nieuw windpark is een enorme klus. Dat het dan opgepakt wordt door het gebied zelf en ook nog eens ten goede komt aan de mensen die er wonen, dat is precies de manier waarop we dingen in Flevoland doen.”

Klik hier voor meer informatie.


Hans Lammers, Stephan de Clerck, wethouder Siepel, Jacco van Liere