Ondernemers en gemeenten slaan samen alarm over verslechtering vestigingsklimaat

07/07/2021

Een grote groep van zo’n 50 gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen maakt zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat. In een manifest vragen ze een nieuw kabinet om samen met hen op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Hoeksteen voor brede welvaart

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Een goed vestigingsklimaat is een hoeksteen voor echte brede welvaart. Met de gemeenten hebben we zorgen hoe dit zich ontwikkelt. Daarom komen we nu met dit manifest. Tal van landen om ons heen trekken een been bij met uitgebreide investeringen en maatregelen. Tegelijkertijd is in Nederland sprake van een verslechtering met afnemende onderwijsscores, te weinig woningen, schaarste aan goed opgeleide mensen en achterblijvende investeringen in innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. Samen met een nieuw kabinet en lokale partners willen we dit tij keren, zodat ons land dé plek blijft waar je wil zijn als ondernemer.’

Geen vanzelfsprekendheid

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Wij en de lokale bestuurders hebben zorgen over wat we zien gebeuren om ons heen. Als we niets doen, wordt Nederland steeds minder aantrekkelijk. Onze sterke clusters van kleine en grote bedrijven en een sterke economie zijn geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we elke dag weer aan blijven werken. Samen met een nieuw kabinet pakken we deze handschoen graag op om onder meer te zorgen voor minder regels, stabiel beleid en investeringen die ons land klaar maken voor de toekomst.’

Positie Nederland brokkelt af

In het manifest schrijven de gemeenten en regionale ondernemersverenigingen dat ze in hun omgeving steeds meer serieuze signalen zien dat het Nederlands vestigingsklimaat langzaam afbrokkelt. ‘We missen bijvoorbeeld door het stikstofbeleid nu al voor miljarden aan duurzame investeringen in onze regio’s die hadden kunnen bijdragen aan de brede welvaart ter plaatse,’ aldus de verklaring.

Naar een nieuwe aanpak

‘Wil Nederland echt top blijven voor (internationale) ondernemingen en reële activiteiten, dan moeten we komende jaren, samen met een nieuw kabinet, vooral werken aan deze zes concrete ambities die onze bereikbaarheid, ons talent en onze kennispositie echt vooruit helpen’, aldus de opstellers van het manifest. Prioriteit daarbij hebben zaken die zorgen dat ons leefklimaat en de connectiviteit verbeteren, dat we goed opgeleide mensen hebben en geen talent meer verloren gaat, dat er meer goede en duurzame woningen komen en dat internationaal talent (van arbeids- tot kennismigrant) ons land weet te vinden en hier goed terecht kan. Als voorbeelden van noodzakelijke investeringen noemt het manifest onder meer de aanleg van de Lelylijn, betere (HSL) verbindingen met omringende landen, meer lightrail en andere nieuwe ov-voorzieningen, (duurzame) vliegverbindingen en meer investeringen in innovatie & onderwijs en de aanleg van duurzame infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit. Ook moet het industriebeleid strategischer en de regeldruk worden aangepakt.