Bedrijfskring Lelystad pleit voor goed ondernemersklimaat

10/09/2021

‘Spreek wederzijdse verwachtingen uit’

Geen lastenverzwaring voor ondernemers, veilige, schone en goed bereikbare bedrijventerreinen en een goed lokaal inkoopbeleid. Bedrijfskring Lelystad (BKL) roept politieke partijen in Lelystad op om aandacht te hebben voor een goed ondernemersklimaat. ‘Laten we wederzijdse verwachtingen uitspreken en toetsen’, zegt voorzitter Dirk Jan Verdoorn.

‘De BKL vertegenwoordigt een kleine 400 leden, variërend van grootbedrijf, mkb-bedrijf tot zelfstandigen zonder personeel. Kenmerkend voor veel van onze leden is dat zij zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun bedrijf en de medewerkers, maar ook voor die van de stad’, vertelt Dirk Jan Verdoorn. De BKL stuurde onlangs aan alle politieke partijen een brief met de belangrijkste punten voor een goed ondernemersklimaat.

Bedrijventerreinen

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen staat bovenaan. Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van het Noordersluis te verbeteren, pleiten de ondernemers voor de aanleg van een verbindingsweg vanaf afslag 9 op de A6. Ook de veiligheid is een belangrijk thema. Vrachtwagencombinaties parkeren bijvoorbeeld op onoverzichtelijke plekken. Er wonen mensen waar dat niet mag. Verder constateren de ondernemers dat er bedrijfsactiviteiten worden ontplooid, die in strijd zijn met het bestemmingsplan. ‘Veiligheid begint met handhaven’, zegt Dirk Jan Verdoorn. Om de bedrijventerreinen vrij van zwerfvuil te krijgen, zijn meer prullenbakken en meer toezicht nodig. Maar ook een goede samenwerking tussen de BKL en de gemeente.  

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van de gemeente is het tweede punt dat de BKL onder de aandacht van de politiek brengt. Lelystadse ondernemers worden te vaak niet uitgenodigd voor aanbestedingen van de gemeente Lelystad en gesubsidieerde instellingen, concludeert de bedrijfskring. ‘De onderliggende redenen zijn ons niet bekend. Wij willen graag dat de Lelystadse ondernemingen vaker partij zijn in het Lelystadse inkoopbeleid.’ De oplossing? Een portaal waar de vraag van de gemeente en het aanbod van lokale bedrijven samenkomen.

Lastenverzwaring

Tot slot roept de BKL de politiek op om de lasten voor het Lelystadse bedrijfsleven niet te verzwaren. ‘De economie lijkt zich goed te herstellen, maar laten we niet vergeten dat onze leden behoorlijk hebben ingeteerd op hun reserves. Ze worden nu geconfronteerd met sterke algemene prijsverhogingen, en met hogere personeelskosten door schaarste op de arbeidsmarkt.’

Draagkracht

De BKL-voorzitter zit regelmatig met de wethouder van economische zaken om tafel en soms met fractievoorzitters van de politieke partijen. ‘Wij roepen politieke partijen op vaker contact met bedrijven te zoeken, zodat de politiek weet wat er speelt. Door het bedrijfsleven eerder te betrekken bij besluiten, krijg je veel meer draagkracht.’

Lees hier de oproep die BKL stuurde aan de politieke partijen.