BKL Veilige Busroute

03/12/2021

In augustus dit jaar stuurden wij een notitie ‘Wensen aan de politiek’, aan de Lelystadse fractievoorzitters met speerpunten voor een goed ondernemersklimaat in onze stad. In de top 3 staat 'Veilige en schone bedrijventerreinen'. Een punt waarover de BKL en haar individuele leden al jaren in gesprek zijn met de gemeente.

Daarom heeft BKL in een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigende leden van de verschillende bedrijventerreinen gesproken en zijn per terrein verschillende verbeterpunten geïnventariseerd. In het nieuwe jaar gaan we hierover in gesprek met de fractievoorzitters, die we hebben uitgenodigd voor een busrit langs de Lelystadse bedrijfsterreinen om daar met de vertegenwoordigende bedrijven te spreken. De BKL Veilige Busroute. Want een zich ontwikkelende stad gedijt bij een goed vestigingsklimaat voor zittende en nieuwe ondernemingen.