FlevoMeer Bibliotheek opnieuw gecertificeerd als bibliotheek

25/01/2022

FlevoMeer Bibliotheek mag zich de komende vier jaar opnieuw een gecertificeerde bibliotheek noemen. Een waardering voor de prestaties die de medewerkers en vrijwilligers leveren door zich op enthousiaste wijze in te zetten voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

De auditoren hebben op basis van de beschikbare documenten en gesprekken met veel direct betrokkenen en belanghebbenden de organisatie en de dienstverlening op de kwaliteitsnormen beoordeeld. Hieruit is geconcludeerd dat FlevoMeer Bibliotheek ambitieus en innovatief is, een solide basis heeft en professioneel functioneert met betrokken en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers. FlevoMeer Bibliotheek werkt vol overgave en met succes aan haar nieuwe rol in de samenleving.

De bibliotheek is behoorlijk in transitie. De nadruk komt steeds meer te liggen op de educatieve en maatschappelijke functie van de bibliotheek. Dit sluit aan bij de veranderingen in de samenleving die van mensen steeds meer essentiële vaardigheden vragen om betrokken te blijven. In de beleidsvisie van FlevoMeer Bibliotheek is deze nieuwe richting vormgegeven met heldere doelen waaraan zij de komende vier jaar hard werken. Samen met waardevolle samenwerkingspartners, vrijwilligers en de inwoners uit het werkgebied.