Aanpassingen transportroute turbine-onderdelen naar Swifterbant

25/03/2022

Start bouw windturbines op land

In maart is Windplanblauw gestart met de daadwerkelijke bouw van de 37 windturbines op land. De aanvoering van de turbine-onderdelen vindt deels over water en deels over land plaats. Vanwege de lengte (90 meter) en de breedte (6,40 meter) van de transporten moeten wegen en rotondes op sommige plekken worden aangepast. De Klokbekerweg is eind februari al verbreed en eind maart staat de aanpassing van de rotondes op de planning.

De rotondes in de Dronterringweg, ter hoogte van De Kolk en de Poort, worden tijdelijk geschikt gemaakt voor het passeren van de transporten met de windturbineonderdelen. De helft van de rotondes aan de zijde van het dorp moeten plat worden gemaakt, omdat de lange transporten anders niet de bochten van de rotonde kunnen maken. De beplanting en het cortens stalen kunstwerk worden hiervoor tijdelijk verwijderd. Ook worden de verkeersborden flexibel gemaakt, zodat ze plat gelegd kunnen worden als de transporten er langs gaan. Voor het gewone verkeer verandert de verkeersituatie niet.

Deze maatregelen zijn tijdelijk. Als de transporten klaar zijn, worden het cortens stalen kunstwerk en de beplanting weer teruggeplaatst. De bomen en de taxushagen worden tijdelijk opgeslagen zodat ze weer teruggeplant kunnen worden als de rotonde in oude staat hersteld wordt. De overige beplanting zal opnieuw worden aangeplant. De groenaannemer van de provincie Flevoland is hier nauw bij betrokken. De start staat gepland vanaf eind maart en naar verwachting zal alles uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 weer teruggebracht worden in de oude situatie.

Speciale transporten

De onderdelen van de turbines worden tussen maart en september in delen naar het gebied gebracht. Het gaat gemiddeld om 15 speciale transporten per week. Sommige delen komen via Flevokust Haven, en worden via de IJsselmeerdijk, Klokbekerweg en de Swifterringweg naar het projectgebied vervoerd. Andere transporten komen via Port of Amsterdam via de snelweg richting Swifterbant. Rotorbladen en torendelen worden ’s nachts vervoerd vanwege hun grootte, overige onderdelen overdag. Alle transporten vinden onder begeleiding plaats, het zogeheten convoi-exceptionel. 

Route

Vanuit Amsterdam rijden de vrachtwagens via de A6, afslag Lelystad Noord en vervolgens via de N307 richting Flevokust Haven. Vanuit daar langs de IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg. Op sommige punten worden in deze route aanpassingen gedaan, zoals verbreding van de wegen of verharding van de bochten.

Er worden geen wegen permanent afgezet of langdurige omleidingen ingesteld. Kijk voor meer informatie en het routekaartje op: www.windplanblauw.nl 

Algemeen 

Windpark Windplanblauw bestaat straks uit 37 windmolens op land en 24 windmolens in het IJsselmeer. In 2022 staat de bouw op land in het teken van het afronden van de civiele en infrawerkzaamheden en het onderstation, gevolgd door de bouw van de nieuwe windturbines vanaf maart. Daarnaast wordt eveneens in maart gestart met de sanering van de 28 bestaande windturbines langs de IJsselmeerdijk (windpark Irene Vorrink) en de bouw van de funderingen voor de nieuwe windturbines.