Provincie Flevoland organiseert bijeenkomst Samen maken we Flevoland

14/06/2022

Voor welke keuzes staat Flevoland volgens jou? Wat kan en wil Flevoland bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland? Wil je samen met andere Flevolanders, bestuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, raads- en statenleden en leden van het waterschap uitzoeken hoe we hier als Flevoland mee om moeten gaan? Dit kan tijdens de middag ‘Samen de boer op’ die de Provincie Flevoland organiseert op vrijdag 24 juni.

Net als de rest van Nederland groeit en bloeit Flevoland verder. Het aantal inwoners neemt toe en dat betekent veel voor de inrichting, leefbaarheid en bereikbaarheid van onze provincie. De groei merk je ook in het dagelijks leven. En het Rijk kijkt voor de woonopgave verwachtingsvol naar onze provincie. Thema’s als klimaatverandering, leefbaarheid en de arbeidsmarkt zijn net zo belangrijk als het gaat om de toekomst van Flevoland. Onze ruimte is beperkt en we willen prettig blijven samenleven. Dat stelt ons voor moeilijke keuzes. Dus hoe zorgen we dat het één niet ten koste gaat van het ander.

Tijdens de middag ‘Samen de boer op’ kun je in gesprek gaan met bestuurders, raads- en statenleden, leden van het waterschap, burgemeesters, inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst op Samen maken we Flevoland