Voordragen talenten en bedrijven Leerwerkverkiezing 2022

15/09/2022

Het is vanaf nu weer mogelijk om voordrachten te doen voor de Leerwerkverkiezing van 2022. Lelystad Akkoord is volop in voorbereiding om weer een mooie editie van het Leerwerkdiner neer te zetten en de Leerwerkverkiezing Lelystad te organiseren. Deze verkiezing is intussen een begrip in Lelystad en heeft al veel mooie talenten en leerwerkbedrijven een gezicht gegeven. Ben je trots op je medewerkers, collega of team? Laat jouw waardering zien door diegene voor te dragen voor de Leerwerkverkiezing van Lelystad. 

Achtergrond leerwerkverkiezing

De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Dit geldt zowel voor bedrijven en werkgevers, als voor leerlingen, de werknemers van de toekomst. Praktijkervaring opdoen is van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van (leerwerk)bedrijven. Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten, organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing. 

Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen en hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Deze bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deelname aan de Leerwerkverkiezing geven bedrijven aan belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Daarnaast kunnen scholen en leerwerkbedrijven leerlingen/stagiaires, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aanmelden voor de Leerwerkverkiezing. Ook voor de leerwerktalenten geldt, dat zij een stimulans zijn voor anderen. Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsbeoefenaars als mensen die op latere leeftijd een andere beroepsrichting hebben gekozen.

Draag een talent of bedrijf voor

Iedereen mag en kan een talent van leerwerkbedrijf voordragen die kans maakt op de titel Beste Talent van het jaar of Beste Leerwerkbedrijf van het jaar. Ken jij iemand die heel zich snel heeft ontwikkeld, een carrièreswitch heeft gemaakt, uitblinkt in houding en gedrag. Of heb jij een collega of medewerker die een nieuwe rol heel voortvarend oppakt? Deze mensen zijn een voorbeeld voor anderen, maar vaak zijn ze zelf bescheiden. Draag deze mensen (18-67 jaar en woonachtig in Lelystad) voor. Ze verdienen het en zijn inspirerend voor anderen. Gun iemand het podium en laat hem of haar een voorbeeld zijn voor anderen.

De gekozen genomineerden worden uitgenodigd voor een geheel verzorgde feestelijke avond en maken kans op de titel "Talent van het jaar". Uit alle voordrachten selecteert de jury per categorie drie genomineerden. Deze in totaal zes genomineerden worden eind oktober uitgebreid bekendgemaakt en gepresenteerd via onze communicatiekanalen. Een deskundige jury bepaalt de winnaars van de onderscheidingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 november bij het Werkbedrijf Lelystad. Alle genomineerden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en worden die dag in het zonnetje gezet.

Kandidaten voor de titel Beste Leerwerkbedrijf en Beste Talent kunnen zichzelf voordragen of door een ander worden voorgedragen. Dit kan tot 9 oktober via de website van Lelystad Akkoord.