Netwerkbijeenkomst 4 oktober Flevoland helpt Oekraïne: Transporten met hulpgoederen

15/09/2022

Op dinsdag 4 oktober organiseert Flevoland helpt Oekraïne een netwerkbijeenkomst met het thema Transporten met hulpgoederen. 

Veel Flevolanders hebben zich de afgelopen tijd al ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. En er zijn meerdere transporten georganiseerd. Flevoland helpt Oekraïne wil het mogelijk maken dat deze kennis en ervaring wordt samengebracht en uitgewisseld. En met het oog op de transporten die zij dit najaar voorzien, willen ze graag partijen met elkaar in contact brengen die hulpgoederen hebben ingezameld, zicht hebben op partijen bruikbare producten of ervaringen en contacten hebben die waardevol zijn om te delen. 

Graag ontvangt Flevoland helpt Oekraïne zoveel mogelijk partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, die op een of andere manier een bijdrage willen leveren aan transporten van noodgoederen aan Oekraïense vluchtelingen die in Oekraïne en in de regio worden opgevangen. Tijdens de netwerkbijeenkomst kan de benodigde kennis uitgewisseld worden en bekeken of er financiële middelen tegenover gezet kunnen worden. Ze proberen hiermee vraag en aanbod bij elkaar te brengen om de Oekraïners zoveel mogelijk te helpen tijdens de koude winter die op komst is.

Dinsdag 4 oktober van 19.30 – 21.00 uur (inloop 19.00 uur).
Locatie: Provinciehuis Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad

Geïnteresseerd? Download hier de save the date uitnodiging met meer informatie over meedoen en aanmelden.