Genomineerden voor de leerwerkverkiezing bekend!

24/10/2022

Donderdag 21 oktober is bekend geworden welke bedrijven en talenten genomineerd zijn voor de leerwerkverkiezing van dit jaar. Het Lelystad Akkoord was op zoek naar de verborgen pareltjes in de stad en heeft iedereen opgeroepen deze voor te dragen. Uit alle voordrachten die ontvangen zijn heeft de jury BAM Materieel, Karmac Groep en SOR Kozijnen genomineerd in de categorie ‘Beste leerwerkbedrijf’. Dennis Emmel, Dylan Kelsey en Lihui Mao zijn genomineerd in de categorie ‘Beste talent’.

Feestelijk Leerwerkdiner op 10 november
Voor alle genomineerden is er een tafel gereserveerd bij Leerwerkdiner dat wordt gehouden op 10 november bij Werkbedrijf Lelystad. Een deskundige jury bepaalt die avond wie met de titel beste Talent en beste Leerwerkbedrijf naar huis gaat.

Achtergrond leerwerkverkiezing
De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Dit geldt zowel voor bedrijven en werkgevers, als voor leerlingen, de werknemers van de toekomst. Praktijkervaring opdoen is van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van (leerwerk)bedrijven.

Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten, organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing.

Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen en hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Deze bedrijven konden zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deelname aan de Leerwerkverkiezing geven bedrijven aan belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Daarnaast konden scholen en leerwerkbedrijven leerlingen/stagiaires, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aanmelden voor de Leerwerkverkiezing. Ook voor de leerwerktalenten geldt, dat zij een stimulans zijn voor anderen. Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsbeoefenaars als mensen die op latere leeftijd een andere beroepsrichting hebben gekozen.


Genomineerd talent 2021: Karin Peters
Foto door Patricia Pietersen