Stakeholdersessie project A6 zon Lelystad Dronten

27/10/2022

Vorig jaar zijn wij in gesprek geweest met project A6 zon Lelystad Dronten. In dit project werken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, gemeente Dronten en netbeheerder Liander samen. Het project zat ten tijden van ons gesprek in de verkenningsfase en onderzocht de mogelijke potentie van zonne-energie langs de A6, van knooppunt 8 tot aan de Ketelbrug op gronden van Rijkswaterstaat en het waterschap. Ook heeft er destijds een berichtje over dit project in onze nieuwsbrief gestaan.

Inmiddels heeft het project de verkenningsfase afgerond en zijn de opgeleverde documenten geaccordeerd door de stuurgroep van het project. Daarna is het project verder gegaan met de verdere uitwerking van het project en zij heeft hiervoor een opdracht uitgezet bij Feddes/Olthof. Feddes/Olthof  heeft o.a. de opdracht gekregen voor het maken van een “Principe Ontwerp Zon”. Dit Principe Ontwerp Zon, dat een verdere concretisering van het ontwerp uit de verkenningsfase zal zijn, zal tot stand komen in samenspraak met stakeholders en experts. Het project stelt zichzelf als doel de gebiedspartners zo goed mogelijk mee te nemen en een gedragen ontwerp te maken. Dat is dan ook de reden waarom Bedrijfskring Lelystad is benaderd.

Stakeholdersessie

Op dinsdag 1 november vindt er een stakeholdersessie plaats. In deze sessie borduurt het project voort op de geaccordeerde uitkomsten van de verkenningsfase. Tijdens deze sessie zal tijd ingeruimd worden om de informatie uit de verkenning op te frissen. Daarna zal Feddes/Olthof aan de hand van schetsen ons meenemen in de inzichten om het plan te optimaliseren. De visie, het synthesemodel en de bouwstenen uit de verkenningsfase vormen de basis voor het ontwerp.

Afgevaardigde BKL gezocht

Bedrijfskring Lelystad is gevraagd aan te sluiten bij deze sessie en onze input te leveren, met als doel te komen tot een zo optimaal mogelijk ontwerp, dat kan rekenen op draagvlak.

Graag willen we als Bedrijfskring Lelystad gebruik maken van de mogelijkheid mee te praten. We zijn dan ook op zoek naar één afgevaardigde vanuit BKL, die dinsdag 1 november van 9.30 – 12.00 uur fysiek kan aansluiten.

Wil jij meepraten en jouw input geven? Meld je aan via sandrakamp@bedrijfskring.nl

Meer informatie over het project is te vinden op de website:  Verkenning A6 zon Lelystad Dronten - A6 zon Lelystad Dronten