Gemeente Lelystad zoekt bedrijven met voedselvraagstukken

08/12/2022

In het Actieplan Duurzaamheid 2021-2024 heeft de gemeente een bescheiden budget opgenomen om voedselvraagstukken te onderzoeken die raken aan de doelen uit de Kadernota Duurzaamheid. Daarin werkt de gemeente samen met Aeres Hogeschool. 

Deze doelen betreffen:

  • hogere consumptie van gezonde lokale producten
  • meer lokale verwerking en afzet
  • een bundeling van de distributie
  • minder verspilling in elk onderdeel van de voedselketen
  • een sterkere relatie met gezondheidsbeleid en parkenbeleid

De gemeente is op zoek naar Lelystadse bedrijven met een vraagstuk op het gebied van duurzaam voedsel. Zij willen graag met de onderwijsinstellingen kijken of deze daar een onderzoek naar kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het hoogwaardig verwerken van een voedselreststroom, verbetering van de korte keten, kringlooplandbouw, circulaire oplossingen voor voedsel, of een vraagstuk om verspilling tegen te gaan etc. etc. Voorwaarde is dat het bedrijf openstaat voor samenwerking met onderwijs om te komen tot een antwoord en zich wil inzetten met de uitkomsten iets te doen (niet enkel theoretisch onderzoek).

Jaarlijks is het budget en het aantal te verdelen onderzoeken beperkt. Heeft jouw bedrijf een onderzoeksvraag? Dan kun je deze tot eind januari 2023 mailen aan wn.Luitwieler@lelystad.nl. Samen met de onderwijsinstellingen worden de onderzoeksvragen bekeken en nagegaan aan welke vragen in 2023 gehoor gegeven kan worden. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of jullie vraag in 2023 onderzocht kan worden.