Initiatief BKL Commissie Oostervaart

28/02/2023

De gemeente Lelystad heeft in haar beleid de wens uitgesproken alle industrieterreinen in Lelystad te voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een publiek-private samenwerking met als doel de veiligheid op industrieterreinen te verbeteren. Inmiddels is dit op een aantal industrieterreinen in Lelystad geïmplementeerd met uitzondering van industrieterrein Oostervaart.

Oprichten BKL Commissie Oostervaart

Eind vorig jaar is er een bijeenkomst geweest van de Gemeente Lelystad met enkele ondernemers van Oostervaart. Hierin is uitleg gegeven over de werking van het KVO en is aangegeven dat er hiervoor een vertegenwoordiging van de ondernemers op Oostervaart gewenst is.

Tijdens deze bijeenkomst is door ondernemers van Oostervaart de vraag gesteld in hoeverre de BKL hierin een rol kan spelen, ter voorkoming van het moeten oprichtingen van een nieuwe ondernemersverenging uitsluitend t.b.v. Oostervaart. De BKL neemt deze rol graag op zich en heeft het initiatief genomen een ‘BKL Commissie Oostervaart’ op te richten onder de paraplu van de BKL. Dit voorkomt administratieve rompslomp en dubbel werk.

Ondersteun het initiatief

Als organisatie op Oostervaart vragen wij jou dit initiatief te ondersteunen. Dit kan op 2 manieren:

  1. Je bent ondersteuner van dit initiatief en zal op gezette tijden worden geïnformeerd over de voortgang van het KVO op Oostervaart. Uiteraard staat het je ook vrij u ideeën en/of problemen met de commissie Oostervaart te delen en hen te voorzien van de nodige input.
  1. Je wilt niet alleen ondersteunen maar ook graag actief betrokken zijn bij de Commissie Oostervaart als vertegenwoordiger en je neemt 2 a 3 maal per jaar deel aan de commissie bijeenkomsten gezamenlijk met de BKL-vertegenwoordiging, de gemeente, de politie, handhaving etc. om de specifieke problematieken op Oostervaart te bespreken.

Vul het formulier in en steun dit initiatief

Voor meer vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met ons bestuurslid Arnoud Booij via abooij@asf-fischer.nl