Nieuwe regelingen voor circulaire economie Flevoland

15/06/2023

De provincie Flevoland heeft twee nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt waarmee ze een bijdrage wil leveren aan het versnellen en versterken van de circulaire economie in Flevoland. Het gaat om de Nadere regels voucher circulaire economie Flevoland 2023 (VCEFL) en de Nadere regels subsidie circulaire economie Flevoland 2023 (SCEFL).

De voucherregeling heeft tot doel om Flevolandse ondernemers, kennisinstellingen en stichtingen inzicht te laten verkrijgen in circulaire kansen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling is bedoeld ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen.

Voucherregeling

In het kader van de voucherregeling kunnen ondernemers, kennisinstellingen en stichtingen een voucher aanvragen, die is bedoeld voor het door een externe deskundige laten uitvoeren van een scan gericht op inzicht in circulaire kansen in de bedrijfsvoering én advies ten behoeve van een circulaire innovatie van de organisatie.

De waarde van de voucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 1000 tot maximaal € 2000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Flevoland. Het budget van € 82.740 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling

Op basis van de subsidieregeling kunnen ondernemers, kennisinstellingen en stichtingen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee soorten circulaire projecten:

  • groene projecten: projecten gebaseerd op biogrondstoffen;
  • grijze projecten: projecten gebaseerd op abiotische grondstoffen én alle projecten die niet over een grondstofstroom gaan.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 5000 tot maximaal € 20.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Flevoland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor groene projecten is € 185.300 te verdelen, voor grijze projecten € 92.652.