Dirk Jan Verdoorn draagt BKL-voorzittershamer over aan Buck Jüch

04/07/2023

Lelystad - Een middag met een lach en een traan. Een traan vanwege het emotionele afscheid van zijn betrokken en enthousiaste bestuur. En een lach omdat hij alle vertrouwen heeft in zijn opvolger, Buck Jüch, die de voorzittershamer van Bedrijfskring Lelystad (BKL) overneemt. Dirk Jan Verdoorn nam vorige week tijdens de algemene ledenvergadering afscheid als voorzitter van de BKL.

‘Buck Jüch is iemand die het beste uit zijn bedrijf weet te halen, een heldere visie heeft en buitengewoon vasthoudend is. Ik weet zeker dat hij het verschrikkelijk goed gaat doen. Ik wens hem veel succes en plezier’, aldus de aftredend voorzitter tijdens zijn speech.

‘Wat ik ga missen? De dynamiek van het organiseren van het BKL-gala, gesprekken met ondernemers en de wethouders. Maar bovenal mijn bestuur, directie en secretariaat. We werkten op een vriendschappelijke manier samen en kwamen afspraken na. Die betrouwbaarheid waardeerde ik enorm en is een groot goed.’

Onbetrouwbare overheid

‘Als ik terugkijk op de afgelopen jaren waren het vooral thema’s waar onbetrouwbaarheid (van de overheid) aan de orde was die mijn aandacht vroegen. Voorbeelden zijn Lelystad Airport en lokaal inkoopbeleid van de gemeente Lelystad. Rondom Lelystad Airport werden keer op keer de spelregels tijdens het spel veranderd. En van leden horen we nog te vaak geluiden dat bij gemeentelijke onderhandse aanbestedingen geen lokale partijen worden gevraagd. Ik hoop van harte dat mijn opvolger het inkoopdossier wél voor elkaar krijgt.’

Bestuurslid Arnoud Booij bedankte hem. ‘Wat Dirk Jan typeert is dat hij goed ontwikkelde antennes heeft om op te vangen welke thema’s er spelen bij ondernemers. Hij ging in gesprek met ze en hun signalen waren én zijn bepalend voor de koers die we varen.’

‘Veel zin in’

Dirk Jan Verdoorn was zeven jaar voorzitter van de BKL. Hij overhandigde de voorzittershamer dinsdag 27 juni in de terminal van Lelystad Airport over aan Buck Jüch, die officieel vanaf 1 september start. ‘Ik heb ontzettend veel zin om als voorzitter aan de slag te gaan. Dirk Jan laat een mooie club achter en ik kijk er naar uit om bezig te gaan met belangenbehartiging, kennisdelen en netwerkactiviteiten.’

Buck Jüch nam in 2007 het Lelystadse bedrijf Fair over. Op dit moment is hij directeur bij Prevermo, dat zich richt op preventie, verzuim en re-integratie. De betrokken Lelystadse ondernemer is jarenlang lid van de BKL en was in de periode 2013-2016 bestuurder van VNO-NCW Flevoland.

Over de BKL

De BKL telt een kleine 400. Een deel van deze leden is vertegenwoordigd in 10 commissies. In 2022 hield de bedrijfskring 15 netwerk events, 10 kennis events en 3 bijeenkomsten in het kader van belangenbehartiging. Via een app, maar ook via social media, nieuwsbrieven en themamailingen worden leden up to date gehouden van wat er speelt binnen de vereniging.