Belastingdienst en de corona-betalingsregeling

10/08/2023

Heb jij tijdens de coronacrisis van de Belastingdienst het bijzonder uitstel van betaling gekregen en hierover een betalingsregeling met de Belastingdienst afgesproken, maar het lukt niet om hieraan te voldoen? Dan kan deze informatie vanuit het Zelfstandigenloket Flevoland voor jou van belang zijn.

===

Intrekken van betalingsregeling
Vanaf 6 juli 2023 verstuurt de Belastingdienst intrekkingsbrieven aan ondernemers met een (grote) achterstand in de corona-betalingsregeling. In deze intrekkingsbrieven van de Belastingdienst staat dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, wat betekent dat u alle (naheffings-)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in één keer moet betalen aan de Belastingdienst. Dit volledige bedrag dient u te betalen vóór 29 augustus 2023.

Hervatten betalingsregeling
Aan ondernemers die wel kunnen betalen, biedt de Belastingdienst, onder strikte voorwaarden, een aantal mogelijkheden om de betalingsregeling te hervatten. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. Daarnaast kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Maandag 28 augustus 2023 is de uiterste datum waarop ondernemers een verzoek kunnen indienen om van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Heeft u financiële zorgen, betalingsachterstanden of schulden waar u zelf niet meer uit komt?
Alle ondernemers die in de provincie Flevoland wonen met financiële zorgen of problematische schulden kunnen contact opnemen met het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Het ZLF adviseert en begeleidt bij het afwikkelen van schulden en werkt hierin samen met de volgende partijen, die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening voor ondernemers:

  • Zuidweg & Partners of Okkerse & Schop Advocaten. Het advies en de begeleiding worden door de gemeente vergoed.

Heeft u vragen of wilt u hulp?
U kunt contact met het ZLF opnemen via e-mail of telefoon:
Telefoon: 0320-278111
E-mail: zlf@lelystad.nl