Aftreden BKL voorzitter Buck Jüch

27/06/2024

Onderstaand bericht is deze week per mail aan de BKL leden en enkele belanghebbende gecommuniceerd

Beste leden en belanghebbenden,

Met deze brief willen wij jullie informeren over het vertrek van onze voorzitter, Buck Jüch, per 30 juni 2024. Na uitgebreide gesprekken en zorgvuldige overwegingen hebben wij gezamenlijk vastgesteld dat er een verschil van inzicht bestaat over de samenwerking.

Gedurende zijn termijn als voorzitter heeft Buck een mooie bijdrage kunnen leveren aan de verdere professionalisering van Bedrijfskring Lelystad, waaronder een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.

Wij willen Buck hartelijk danken voor zijn inzet en gedrevenheid in het afgelopen jaar. 

Het bestuur en de aftredend voorzitter zullen zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de lopende zaken. Het huidige bestuur, dat volledig intact blijft, zal de taken van de aftredend voorzitter tijdelijk waarnemen.

De bedrijfskring start vanaf heden met de werving van een nieuwe (interim) voorzitter en zal jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Namens het Bestuur