Energie

De afgelopen jaren heeft een aantal leden het initiatief genomen om gemeenschappelijk energie in te kopen, waardoor deelnemende bedrijven stevig kunnen besparen op de  energiekosten. Deze tijd vraagt nog meer om met elkaar te werken aan een goed energiebeleid.

Energietransitie, wettelijke kaders, energie inkoop… als ondernemer hoor je steeds meer over kansen, mogelijkheden en verplichtingen als het gaat om energie. Daarom heeft BKL besloten een ‘Commissie Energie’ in het leven te roepen, bestaande uit BKL leden die deskundig zijn in dit gebied, aangevuld met deelname uit het bestuur. 

Commissie Energie

De commissie bestaat uit:

  • Jan Wind, P.I. Lelystad
  • Geert Jan Pastoor, Pastoor Consult
  • Paul Borias, Stroomvandezon
  • Arnoud Booij, A.S.F. Fischer BV en BKL-Bestuurslid

 

Energie-inkoopcollectief

De BKL Commissie Energie heeft de mogelijkheden voor collectieve inkoop van energie onderzocht bij diverse aanbieders. Gezien de positieve resultaten van dit onderzoek kunnen we in samenwerking met Energy Services een exclusief aanbod doen voor een energie-inkoopcollectief en bieden we vanuit Enodes diverse energie(besparings)diensten. Dit aanbod is exclusief voor BKL leden.

Check hier het exclusieve ledenaanbod energie-inkoopcollectief en energie (besparende) diensten. 

 

Updates

Kick off 15 oktober 2019

In de eerste bijeenkomst van de ‘Commissie Energie’ is besloten om op 15 oktober 2019 een BKL Energie Congres te organiseren. Met interactieve workshops rondom deze thema’s konden de BKL leden zich laten informeren over wat het thema inhoudt, wat je er als ondernemer aan hebt en welke stappen je moet zetten om er mee aan de slag te gaan. Zoals gebruikelijk sluiten we af met een netwerkmoment. Lees hier de terugblik.

Update december 2019

De commissie Energie is dit najaar gevormd. De commissieleden Sylvain van Ligtenberg, Edwin Visser, Geert Jan Pastoor en Jan Wind zijn na het succesvolle BKL Energiecongres aan de slag gegaan om mogelijkheden rondom collectieve energie inkoop te onderzoeken. De eerste bijeenkomsten en gesprekken met externe adviesbureaus hebben plaatsgevonden. Op korte termijn zal een businesscase worden uitgewerkt waarbij de commissie zich verder verdiept in het inkopen van groene lokale energie. Voor input voor de businesscase zullen een aantal BKL leden benaderd worden. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bedrijfskring.nl.

Update januari 2020

Naar aanleiding van het succesvolle Energiecongres in 2019 is de commissie Energie gestart met een onderzoek om te kijken of het voor de leden van de BKL interessant is om een collectief op te richten voor de inkoop van energie. De eerste verkennende gesprekken met externe bureaus hebben plaatsgevonden en de eerste geluiden zijn positief. Wij zijn nu in het stadium gekomen voor het uitwerken van een businesscase. Hierbij krijgt de commissie input van een aantal geselecteerde leden uit verschillende branches (productie, handel, dienstverlening etc.). die meewerken aan de businesscase. We houden je op de hoogte van de vorderingen.

Update mei 2020

De BKL Commissie Energie - bestaand uit bestuursleden en BKL leden die deskundig zijn op het gebied van energietransitie, wettelijke kaders en energie inkoop - heeft de mogelijkheden voor collectieve inkoop van energie onderzocht bij diverse aanbieders. De eerder genoemde business cases zijn uitgewerkt met input van een aantal geselecteerde leden uit verschillende branches (productie, handel, dienstverlening etc.). We houden de BKL leden op de hoogte van een mogelijk exclusief aanbod voor een energie-inkoopcollectief en diverse energie(besparings)diensten.

Update juni 2020

Gezien de positieve resultaten van het onderzoek kunnen we in samenwerking met Energy Services een exclusief aanbod doen voor een energie-inkoopcollectief en bieden we vanuit Enodes diverse energie(besparings)diensten. Dit aanbod is exclusief voor BKL leden. Alle BKL leden ontvingen in week 25 een extra editie van de BKL nieuwsbrief waarin de voordelen op een rijtje worden gezet. Met het aanvraagformulier op de website kan meer informatie worden opgevraagd. Bekijk hier nieuwsbericht van het ondertekenen van de contracten.

Update januari 2021

De Gemeente Lelystad moet en wil haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. Dit wil ze doen door te stoppen met het gebruik van Aardgas. De BKL Energiecommissie en het bestuur willen meer aandacht voor bedrijventerreinen in de kadernota. Dinsdag 12 januari hebben we dit ook onder de aandacht gebracht in de commissievergadering van de Gemeenteraad waar de Kadernota op de agenda stond. Lees meer

Update maart 2022

Energietransitie, wettelijke kaders, energie inkoop… als ondernemer hoor je steeds meer over kansen, mogelijkheden en verplichtingen als het gaat om energie. Met de huidige ontwikkelingen is het onderwerp actueler dan ooit. Daarom organiseerde de BKL energiecommissie op 14 maart een themabijeenkomst. In een talkshow opzet gingen deskundigen en ondernemers met elkaar in gesprek waarbij onder leiding van BKL Directeur Sandra Kamp en Sylvain van Ligtenberg (Enodes) drie thema’s aan bod kwamen:
1. Transitievisie Warmte (door Lydia Putter-Buur, Gemeente Lelystad), 
2. Netcongestie (door Rolf ter Bekke, Liander)
3. Hoge energieprijzen en het BKL energiecollectief (door Frits Maas van Energy Services).
Lees meer