Commissie Energie

Energietransitie, wettelijke kaders, energie inkoop… als ondernemer hoor je steeds meer over kansen, mogelijkheden en verplichtingen als het gaat om energie. Daarom heeft BKL besloten een ‘Commissie Energie’ in het leven te roepen, bestaande uit BKL leden die deskundig zijn in dit gebied, aangevuld met deelname uit het bestuur. 

In de eerste bijeenkomst van de ‘Commissie Energie’ is besloten om op 15 oktober a.s. een BKL Energie Congres te organiseren. 

De thema’s zijn:

  • Wettelijke kaders
  • Inkoop
  • Energietransitie
  • Keten restenergie
  • Warmte transitie

Middels interactieve workshops rondom deze thema’s kunnen leden zich laten informeren over wat het thema inhoudt, wat je er als ondernemer aan hebt en welke stappen je moet zetten om er mee aan de slag te gaan. Zoals gebruikelijk sluiten we af met een netwerkmoment.

De commissie bestaat uit: