Vliegveld

Lelystad Airport moet open voor vakantievluchten. Het kan per direct zelfstandig open of als opvang voor het overnemen van de nachtvluchten van Schiphol.

Wat is er logischer dan op een kleinschalig vliegveld, met een korte verblijftijd van passagiers, vakantievluchten op te starten.

Lelystad Airport brengt veel nieuwe bedrijven en geeft veel beweging. De BKL wil haar leden betrekken bij alle kansen die de doorontwikkeling van het vliegveld met zich meebrengt.

Op 6 november 2023 werd onze voorzitter Buck Jüch geïnterviewd door de NOS over Lelystad Airport. Beluister het interview, vanaf minuut 34:05, met Buck Juch en het NOS Radio1 journaal hier

Commissie ‘Airport in Ontwikkeling’

Airport in ontwikkeling

De commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ heeft tot doel een katalysator te zijn voor Flevolandse bedrijven die willen participeren in de ontwikkeling van Lelystad Airport. Op dit moment richt de commissie zich op de mogelijkheden om aan te sluiten bij de lopende aanbestedingen. De aanbesteding van het eerste perceel (kortweg het asfalt) is al in de eindfase en daar wordt deze week het contract voor getekend. Voor de percelen 2A en 2B (het terminalgebouw en de dienstverlening) lopen de procedures nog en men verwacht in het 2e kwartaal daar meer uitsluitsel over te kunnen geven.

Op 13 november heeft de commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ een middag georganiseerd met als doel de mogelijkheden voor lokale partijen tot samenwerking met de partijen die deelnemen aan de tenders te inventariseren. De bijeenkomst vond plaats in het mooie gebouw van Vlint langs de A6. André Opdam en Roelf Houwing begeleidden een interactieve sessie over samenwerkingsvormen en inventariseerden de interesse in een eventueel vervolg. Verschillende partijen gaven aan mogelijkheden te zien om te participeren. De commissie laat het initiatief nu aan de betrokken partijen om dit vervolg in onderling overleg te realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf Houwing (roelf.houwing@smarttenders.nl).

De volgende stap die wij als commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ gaan zetten is om, waar mogelijk, connectie te maken met de gegadigden voor de percelen 2A en 2B. De commissie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verkennen van de mogelijkheden om samen met het Flevolandse bedrijfsleven lokale werkgelegenheid te creëren. Ook zijn we aangehaakt bij de Luchthaventafel van de Economic Development Board Almere (EDBA). Deze zal een aantal keren per jaar bij elkaar komen.

De belangrijkste aspecten om concurrerend te participeren in de aanbestedingen is om als bedrijfsleven innovatief te zijn en diensten aan te bieden die aansluiten bij de principes van een Low Cost Airport. De commissie ziet met name goede kansen voor installateurs, bedrijven in de afwerking en verbouwing, horeca, schoonmaak, beveiliging en afhandeling. Wij geven u voor nu het advies mee u te verdiepen in de gevraagde werkzaamheden en voorwaarden die gelden om te mogen werken op een luchthaven.

Nadere informatie over de ontwikkelingen op Lelystad Airport kunt u ook vinden op de website van de Luchthaven: www.lelystadairport.nl/aanbested