Belangenbehartiging

Voor het bestuur staat het vast dat we alles willen doen wat mogelijk is om er voor te zorgen dat onze leden de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen. Met elkaar willen we op zoek naar nieuwe ruimtes om te ondernemen, kansen te vergroten en bestaande belemmeringen weg te nemen.

Behalve het regulier onder de aandacht brengen van die belangen onder de leden zelf, gaat de BKL het gesprek aan met de plaatselijke, regionale en soms landelijke politiek. Wij voeren structureel gesprekken met onze leden en leden kunnen het bestuur ten alle tijden vragen belangen voor hen te vertegenwoordigen.

Formeel voeren wij regulier overleg met de wethouder van economische zaken en nemen we deel aan het gewestelijk bestuur Flevoland van het VNO/NCW.  In corona tijd is er ook veel meer afstemming en ontwikkeling van initiatieven met de collega bedrijvenkringen in Flevoland

Belangenbehartiging voor onze leden is een van onze kerntaken. Op dit moment voorzien wij de volgende actiepunten: