Belangenbehartiging

Het bestuur vervult graag een actieve rol om ervoor te zorgen dat onze leden de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen en te besturen. Met elkaar willen we op zoek naar nieuwe mogelijkheden, kansen vergroten en bestaande belemmeringen wegnemen.

Er gebeurt veel en er kan veel in Lelystad. Voor bedrijven in Lelystad is de Bedrijfskring de spreekbuis naar overheden en belangenorganisaties. We willen dat ook naar de toekomst blijven en streven er naar om 80% van de Lelystadse werkgelegenheid te vertegenwoordigen. Met groei van werkgelegenheid en bedrijven moeten wij ook blijven groeien.

Behalve het regulier onder de aandacht brengen van die belangen onder de leden zelf, spreekt de BKL met de plaatselijke, regionale en soms landelijke politiek. Wij voeren structureel gesprekken met onze leden en leden kunnen het bestuur te allen tijde vragen belangen voor hen te vertegenwoordigen.

Formeel voeren wij regulier overleg met de wethouder van Economische zaken en nemen we deel aan het gewestelijk bestuur Flevoland van het VNO/NCW.

Belangenbehartiging voor onze leden is een van onze kerntaken. Op dit moment voorzien wij de volgende actiepunten:

In het kader van belangenbehartiging van onze leden is BKL actief betrokken bij een aantal ontwikkelingen in onze stad. Mobiliteit, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Lelystad Airport, woningaanbod voor werknemers, onderzoek naar collectieve energie inkoop, bereikbaarheid van onze stad en inkoop door (semi-) overheid zijn hier actuele voorbeelden van. Hier maken wij ons graag sterk voor. Zijn er andere onderwerpen die voor jou belangrijk zijn? Of wil je meer weten? Laat het ons weten via sandrakamp@bedrijfskring.nl.