Belangenbehartiging

Voor het bestuur staat het vast dat we alles willen doen wat mogelijk is om er voor te zorgen dat onze leden de ruimte hebben, krijgen en nemen om te ondernemen. Met elkaar willen we op zoek naar nieuwe ruimtes om te ondernemen, kansen te vergroten en bestaande belemmeringen weg te nemen. Behalve het regulier onder de aandacht brengen van die belangen onder de leden zelf, gaat de BKL het gesprek aan met de plaatselijke, regionale en soms landelijke politiek. Wij voeren structureel gesprekken met onze leden en leden kunnen het bestuur ten alle tijden vragen belangen voor hen te vertegenwoordigen. Formeel voeren wij regulier overleg met de wethouder van economische zaken en nemen we deel aan het gewestelijk bestuur Flevoland van het VNO/NCW.  In corona tijd is er ook veel meer afstemming en ontwikkeling van initiatieven met de collega bedrijvenkringen in Flevoland.

Oproep aan politiek voor goed ondernemersklimaat

In september 2021 riep Bedrijfskring Lelystad politieke partijen in Lelystad op om aandacht te hebben voor een goed ondernemersklimaat. Geen lastenverzwaring voor ondernemers, veilige, schone en goed bereikbare bedrijventerreinen en een goed lokaal inkoopbeleid. ‘Laten we wederzijdse verwachtingen uitspreken en toetsen’, zegt voorzitter Dirk Jan Verdoorn. De BKL stuurde aan alle politieke partijen een brief met de belangrijkste punten voor een goed ondernemersklimaat. Lees hier het nieuwsbericht en de brief aan de politiek.

Jaarplan actiepunten belangenbehartiging

Belangenbehartiging voor onze leden is een van onze kerntaken die ook in ons jaarplan specifiek terugkomt. Op dit moment voorzien wij de volgende actiepunten:

Onderwerpen voorstellen

In het kader van belangenbehartiging van onze leden is BKL actief betrokken bij een aantal ontwikkelingen in onze stad. Mobiliteit, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Lelystad Airport, woningaanbod voor werknemers, onderzoek naar collectieve energie inkoop, bereikbaarheid van onze stad en inkoop door (semi-) overheid zijn hier actuele voorbeelden van. Hier maken wij ons graag sterk voor. Zijn er andere onderwerpen die voor jou belangrijk zijn? Of wil je meer weten? Laat het ons weten via sandrakamp@bedrijfskring.nl.