Over Bedrijfskring Lelystad

De tijd staat niet stil en de wereld om ons heen verandert met de dag. Als ondernemer moet je kunnen anticiperen op deze veranderingen. BKL wil mee veranderen om voor haar leden een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Voor BKL betekent dit: focus op haar kerntaken. De BKL is een organisatie die een faciliterende rol heeft voor haar leden. Bedrijven die niet zijn aangesloten, profiteren hier niet van.

De BKL kent drie hoofddoelstellingen, de 3 V’s:

  1. Vertegenwoordigen (belangenbehartiging)
  2. Verbinden (netwerken en stimuleren locale business)
  3. Versterken (verstrekken van informatie en kennisdelen)

Op basis van deze doelstellingen en de basis waarop de BKL drijft, hebben we kernwaarden gedefinieerd:

  1. Elkaar helpen en het elkaar gunnen
  2. Samen sta je sterk
  3. Geven en nemen

Deze kernwaarden gelden als leidraad voor de activiteiten van de BKL, en zeker ook als leidraad in de omgang tussen leden. De BKL bestaat namelijk door de leden. Belangrijk hierbij is het woordje “door”. BKL verwacht van haar leden een actieve participatie en niet alleen consumptieve opstelling.