Evenementen

Voor leden van BKL worden er maandelijks diverse activiteiten georganiseerd. Bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, netwerkborrels en vele actieve evenementen stellen de leden in de gelegenheid om hun netwerk te vergroten en nieuwe kennis op te doen. Ook digitaal netwerken, online kennissessies en belangenbehartiging gaan onverminderd door.

Het jaarlijkse BKL Gala is traditioneel een hoogtepunt in het verenigingsjaar: het BKL Gala. Voor deze bijeenkomst worden leden mét partner en hun medewerkers uitgenodigd. Het BKL Gala is het grootste gala van Flevoland en de toegangskaarten zijn zeer geliefd binnen het bedrijfsleven. Het laatste galafeest mocht zich verheugen in een bezoekersaantal van bijna 800 mensen. Het officiële gedeelte van het BKL Gala bestaat uit de traditionele nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de vereniging. Tevens worden de BKL Trofee en BKL Award uitgereikt. Na afloop is er een groots feest met muziek en gelegenheid tot netwerken. 

Speciaal voor de grotere ondernemers organiseren wij eenmaal per jaar een bijeenkomst waar men elkaar treft en luistert naar de laatste ontwikkelingen binnen de BKL. In 2007 is dit voor een eerste maal geïnitieerd met een kerstontbijt voor de Captains of Industry.